Wywóz gruzu z placu<br> budowy

Wywóz gruzu z placu
budowy

Budowa nowego obiektu budowlanego wiąże się z gromadzeniem na działce gruzu i innych odpadów bezpośrednio związanych z prowadzonymi pracami. W związku z tym, że w czasie realizacji większych inwestycji, takich jak wznoszenie kilkukondygnacyjnego budynku, gruzu pojawia się bardzo dużo, konieczne jest zapewnienie jego utylizacji.

Odbiór gruzu przez firmę

odbiór gruzuNa szczęście w Małopolsce znajduje się wiele firm zajmujących się nie tylko wywozem odpadów budowlanych, ale także wynajmem specjalnych kontenerów do ich magazynowania. Wznoszenie dużych obiektów nierzadko trwa wiele miesięcy. Na różnych etapach inwestycji produkowane są różne ilości gruzu. Najwięcej powstaje go podczas robót murarskich i wykończeniowych. Jest to związane z tym, że podczas cięcia bloczków ściennych i szlifowania ścian powstaje bardzo dużo pyły i odprysków. Dużo gruzu wymagającego utylizacji powstaje także podczas rozprowadzania instalacji elektrycznej, kiedy pracownicy wykonują bruzdy, w których ułożone będą przewody. W związku z tym, że obiekty takie obejmuje tysiące metrów kwadratowych powierzchni, ilość odpadów jest bardzo duża. Dlatego wykonawca podejmuje współpracę z firmą oferującą tani odbiór gruzu – Kraków, Katowice czy inne miasta, korzystanie z usług wygląda zwykle w bardzo podobny sposób. Na teren inwestycji przywożony jest kontener na gruz. Ustawiany jest w takim miejscu, do którego może dojechać operator ciężkiego pojazdu do transportu takich pojemników.

odbiór gruzuPo tym, jak pojemnik zostanie wypełniony kierownik budowy lub inna uprawniona osoba kontaktuje się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów i prosi o wymianę kontenera. Kierowca zwykle dostarcza do biura budowy fakturę za świadczone usługi. Niekiedy, aby cena była jeszcze bardziej atrakcyjna, niektóre firmy budowlane podpisują specjalne umowy z przedsiębiorcami zajmującymi się utylizacją odpadów. W takiej sytuacji często istnieje możliwość uzyskania bardziej atrakcyjnej ceny usług. Cena jednostkowa nie będzie znacznie się różnić, jednak jeśli podczas realizacji inwestycji takich kontenerów zostanie wywiezionych kilkadziesiąt okazuje się, że oszczędności będą bardzo duże. Niektóre odpady nie powinny znaleźć się w kontenerze na gruz.

Zalicza się do nich między innymi odpady bitumiczne, które są niezwykle szkodliwe dla środowiska. Dlatego papy, wszelkie dysperbity i inne uszczelniacze powinny być składowane w innych pojemnikach. Jeśli na budowie zmiesza się je z gruzem firma zajmująca się wywozem odpadów może naliczyć dodatkowe koszty – zamiast za wywóz gruzu zapłacimy równowartość odpadów zmieszanych.

Close Menu