Rosnąca na popularności radiografia cyfrowa

Technologia DR to nowoczesny sposób na wykonywanie zdjęć rentgenowskich. Ta cyfrowa technika posiada o wiele więcej zalet niż klasyczna metoda rentgenowska. Zamiast błony fotograficznej czy też kasety z płytą fosforową umieszczany jest specjalny detektor DR. Dzięki wielokrotnemu użyciu tych samych ekranów luminoforowych (do 1000 razy) w łatwy sposób zastępuje błony.

Radiografia cyfrowa – co i jak?

radiografia cyfrowaDetektor ma działanie zbliżone do matrycy CCD, która występuje w aparatach cyfrowych. Odczytuje on powstały w wyniku promieniowania obraz i przenosi go prosto do komputera. Jednym z plusów detektora jest możliwość rozjaśniania lub powiększenia zdjęć na monitorze komputera, co daje możliwość bardziej precyzyjnego przeanalizowania skanu. Możliwość przechowywania zdjęć w formie cyfrowej pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni magazynowej i prostszy dostęp do danych pacjenta. Ze względu na brak procesu wywoływania kliszy detektor staje się korzystniejszą dla zdrowia opcją niż klasyczna metoda. Informacje z detektora DR mogą być przekazywane za pomocą kabla lub w sposób bezprzewodowy, w zależności od sytuacji. Podczas wykonywania zdjęć na tym urządzeniu nie są używane żadne szkodliwe środki chemiczne, co jest wielkim plusem dla pacjentów. Detektor odpowiada potrzebom współczesnej medycyny.

radiografia cyfrowaW większości przypadków zapewnia lepszą jakość zdjęć. Urządzenie skonstruowane jest w taki sposób, aby radzić sobie z najtrudniejszymi warunkami. Używane jest w weterynarii, podczas prześwietlania kończyn koni i krów oraz jam brzusznych psów. Mobilność urządzenia sprawia, że podnosi się efektywność pracy lekarzy i czas oczekiwania pacjentów. Radiografia cyfrowa DR wymaga mniejszej ilości powtórzeń prześwietlenia i o około 30% mniejszej dawki promieniowania niż radiografia tradycyjna. Jest to poprawa warunków BHP dla całego personelu. Dużą zaletą jest również oszczędność czasu, ponieważ po wykonaniu zdjęcia nie są wymagane żadne dodatkowe czynności. Aktualnie odchodzi się od standardowych metod rentgenowskich na rzecz technologii DR. Radiografia cyfrowa z dnia na dzień staje się popularniejsza i coraz więcej lekarzy oraz weterynarzy jej używa.

To korzystne rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści i ułatwia pracę, warto zatem zapoznać się z informacjami na jej temat. Jedyną jej prawdziwą wadą jest wysoki koszt w porównaniu do tej radiografii tradycyjnej. Przez to dużo placówek nie decyduje się na radiografię cyfrową. Nie jest to jednak dobre podejście, ponieważ wkrótce radiografia cyfrowa całkowicie zdominuje radiografię tradycyjną.