Projektowanie budynków użyteczności publicznej, a wymogi budowlane

Budynki użyteczności publicznej to specyficzne obiekty. W projektowaniu budynków użyteczności publicznej pod uwagę trzeba wziąć fakt, iż przeznaczone są do użytku ogółu ludność.

Pod nazwą budynki użyteczności publicznej kryją się wszystkie budynki administracyjne, związane z sądownictwem, obiekty kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej. Budynki użyteczności publicznej to również banki, sklepy, restauracje, budynki pocztowe, dworce kolejowe i tym podobne. Po za estetyką i ciekawymi rozwiązaniami, technicznymi powinny spełniać wymogi prawa budowlanego. Projektowanie budynków użyteczności publicznej powinno rozpocząć się zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji planowanego obiektu. Chodzi głównie o bezpieczeństwo pożarowe i użytkowania. W projektowaniu budynków użyteczności publicznej uwzględnione powinny być również odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne. Prawo budowlane uwzględnia również ochronę środowiska, jak i ochronę użytkowników budynków przed hałasem i drganiami. Architekci zajmujący się projektowaniem budynków użyteczności publicznej muszą uwzględnić również izolację cieplną obiektu oraz tak zwane warunki użytkowania. Warunki użytkowania obejmują sposób dostarczania wody, energii elektrycznej oraz cieplnej oraz usuwanie ścieków i odpadów. Dopiero po uwzględnieniu tych wszystkich wytycznych architekt może zając się nadaniem odpowiedniego kształtu budynkowi, a następnie zastanowić się nad elementami upiększającymi architekturę obiektu.

Jak widać droga w projektowaniu budynków użyteczności publicznej jest bardzo trudna i wymaga, nie tylko odpowiedniego wyczucia smaku, ale i bogatej znajomości przepisów prawa.