Odwodnienia nieruchomości

Często wiele osób ma do czynienia z nadmiarem wody na swoich terenach. W takim wypadku koniecznością staje się odwodnienie terenu, czyli odprowadzenie z niej wody i oczywiście zapobieganie kolejnej takiej sytuacji.

Pojawienie wody w gruncie spowodowane jest tym, że warstwa gruntu, przylegającego bezpośrednio do podziemnych elementów budynku jest mocno przepuszczalna. Z powyższym problemem można poradzić sobie, poprzez drenaż opaskowy. Sposób ten stosuje się w przypadku, kiedy poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki. Polega na tym, że budynek otoczony jest systemem rur drenarskich, które wkopane są głęboko w ziemię. To zabezpieczy budynek przed opadami atmosferycznymi, a dokładniej przed ich osadzaniem się. Korzystając z odwiertu na drenaż opaskowy pod żadnym pozorem nie można zapomnieć o izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej.

Jeżeli teren jest całkowicie odwodniony stosuje się drenaż odwadniający. System ten znajduje się również pod ziemią. Na działce muszą pojawić się rowy, wypełnione żwirem, w których umieszcza się rury drenarskie, sączki, których zadaniem jest pochłanianie nadmiaru wody. Stamtąd odprowadzane są do większych rur drenarskich. Stamtąd z kolei trafiają do odbiornika. Ta metoda polega na ułożeniu systemu w miejscach najwyższego poziomu wody.

Drenaż płaszczyznowy to przede wszystkim ochrona budynku. Wykonuje się go w przypadku, kiedy istnieje ryzyko dotarcia wody do wnętrza domu. Drenaż płaszczyznowy wykonuje się wzdłuż ściany fundamentowej. Cała ta ściana musi zostać pokryta izolacją przeciwwodną lub przeciwwilgociową. Kolejną warstwą musi być styropian lub warstwa drenażowa. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ dzięki niej ściany szybciej schną. Ułatwiony jest również spływ wody po ścianie. Na dnie wykopu powinna znaleźć się również włóknina. Jest to ważne zabezpieczenie, ponieważ pełni funkcję filtra. Miejscem rury jest geowłóknina, w obsypce (może być to żwir rzeczny), którą także należy pokryć włókniną. Wszystko jest po to, by dom nie został zalany wodą.