Geodezja i jej najpopularniejsze usługi

We współczesnych realiach geodezja to nauka znajdująca zastosowanie w wielu różnych dziedzinach życia. Zakres usług świadczonych przez firmy geodezyjne jest bardzo zróżnicowany i stale się poszerza ze względu na rosnące wymagania rynkowe.

Jakimi usługami powinna szczycić się geodezja?

geodezja

Oczywiście w dalszym ciągu to sektor budowlany generuje największą część popytu na usługi geodezyjne ze względu na charakter realizowanych inwestycji i projektów. Trzeba jednak zaznaczyć, że do grona podmiotów korzystających z usług geodetów należy zaliczyć zarówno firmy budowlane, jak i również indywidualnych inwestorów, którzy chcą zbudować dom jednorodzinny lub inny budynek użytkowy. Szczególna aktywność tego rodzaju podmiotów jest widoczna w miastach takich jak Poznań oraz innych większych ośrodkach. Trzeba pamiętać, że najlepsza i tania geodezja w Poznaniu pozwala na dokładne ustalanie wielkości i kształtu terenu, a także bardzo precyzyjne określanie położenia poszczególnych elementów, np. obiektów budowlanych. Analizujących sytuację rynkową można wyodrębnić kategorię najbardziej popularnych usług geodezyjnych, które praktycznie każdy geodeta powinien posiadać w swojej ofercie. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na inwentaryzację geodezyjną, która odnosi się przede wszystkim do obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę oraz różnego rodzaju przyłączy podziemnych.

geodezja

Wytyczenie wspomnianych wyżej elementów to zadanie, z którym geodeta poradzi sobie bez żadnych problemów. Po wybudowania wspomnianych budynków i urządzeń podziemnych niezbędnym krokiem jest właśnie geodezyjna inwentaryzacja, na podstawie której wszystkie z nich są umieszczane na mapie zasadniczej, będącej w dyspozycji urzędu gminy. Kolejnymi usługami, na które warto zwrócić uwagę jest wykonywanie różnego rodzaju map. Do najczęściej poszukiwanych przykładów należą mapa numeryczna oraz mapa do celów projektowych. Ten drugi przypadek jest związany z obowiązkiem zgłoszenia prac budowlanych, gdy przedstawienie dokumentu potwierdzającego projekt budynku jest niezbędne. Większe firmy budowlane przy realizowaniu swoich projektów nie zlecają każdej czynności z osobna. W zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia z sytuacją, w której dany geodeta lub firma geodezyjna zajmują się kompleksową obsługą całego zakresu prac budowlanych.

Warto też pamiętać o tym, że geodezja to nie tylko praca w otwartym terenie, ale również wyznaczanie i pomiary powierzchni różnego rodzaju budynków użytkowych, mieszkalnych czy przemysłowych. Do wspomnianych wyżej celów wykorzystywane są nowoczesne urządzenia opierające się technologii laserowej, dzięki której możliwe jest określanie powierzchni z dokładnością do jednego milimetra.