Dystrybucja energii i rozdzielnice niskiego napięcia

Dystrybucja energii i rozdzielnice niskiego napięcia

Przesył i rozdzielanie energii elektrycznej to jeden z najważniejszych aspektów współczesnej gospodarki, która nie mogłaby się obejść bez wystarczającej podaży prądu. Odpowiednio opracowana sieć elektroenergetyczna wykorzystująca rozdzielnice niskiego napięcia jest nieodzownym elementem, bez którego osiągnięcie tego celu byłoby po prostu niemożliwe.

Czy rozdzielnice niskiego napięcia spełniają swoje zadanie?

Stacja transformatorowaOdpowiednia jakość urządzeń, które spełniają surowe wymagania to klucz do sukcesu. Trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że właściwości sieci elektrycznych bardzo szybko się zmieniają, dlatego tak istotnym aspektem jest stałe monitorowanie sytuacji do dopasowanie posiadanej infrastruktury do obecnej rzeczywistości. Jeżeli do sieci podłączono dużą liczbę odbiorników o sporym zapotrzebowaniu na moc bierną to stacje transformatorowe muszą zostać odpowiednio doposażone w baterie kondensatorów lub inne urządzenia, których działanie ma na celu kompensacje utraconej mocy biernej. Z taką sytuacją mogą się borykać nie tylko rozdzielnice niskiego napięcia powszechnie występujące w ramach zdecydowanej większości stacji, ale również rozdzielnice średniego napięcia wykorzystywane w wielu stacjach transformatorowych. Wszelkie instalacje elektroenergetyczne muszą być dostosowane do obecnych realiów i mieć w perspektywie możliwość dalszego wzrostu popytu na energię. Siatka linii przesyłowych będzie zapewne gęstnieć z każdą mijającą dekadą. Oszacowanie kierunku, w których podąży branża elektroenergetyczna to niezbędny etap kształtowania systemu dystrybucji energii elektrycznej w taki sposób, aby jego działania była jak najbardziej skuteczne. Oczywiście rozdzielnice niskiego napięcia nie wyjdą prędko z użytku.

Końcowy odbiorca nie musi zdawać sobie sprawy z faktu występowania różnego rodzaju problemów związanych z działaniem sieci, ale podmioty odpowiedzialne za kształtowanie wszystkich elementów składających się na system wytwarzania i przesyłu prądu powinny być tego świadome i dysponować środkami zaradczymi.

Close Menu