Czy studiowanie architektury wnętrz jest opłacalne?

Czy studiowanie architektury wnętrz jest opłacalne?

Wybór kierunku studiów nie jest łatwy. To często decyzja, która może zaważyć na przyszłości. Czy zatem studiowanie architektury wnętrz jest kierunkiem, który warto uwzględnić przy wyborze uczelni? Jakie zajęcia znajdują się w programie kształcenia? Czy łatwo jest znaleźć pracę w zawodzie? Czym zajmuje się architekt wnętrz? Odpowiadamy.

Architektura to kierunek prestiżowy

architektura wnętrzObok medycyny i prawa, architektura wnętrz nadal pozostaje kierunkiem prestiżowym. Nie należy do łatwych, ale pozwala na zdobycie wiedzy i praktyki w szerokim zakresie aranżacji wnętrz pomieszczeń prywatnych, biurowych i usługowych. W swojej ofercie ma je wiele uczelni w Polsce, m.in. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnika Śląska w Gliwicach czy Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W programie studiów znajdują się zajęcia teoretyczne, choćby z zakresu historii teorii architektury czy sztuk pięknych, ale też te nastawione na praktykę, w trakcie których można zdobyć umiejętność projektowania wnętrz, mebli, przestrzeni widowiskowej i scenicznej oraz wystaw. Niezwykle cenne dla studentów są zajęcia artystyczne, w ramach których odbywają się zajęcia z grafiki, komunikacji wizualnej, malarstwa i rysunku z zastosowaniem różnych technik.

architektura wnętrzArchitektura wnętrz wymaga bowiem od potencjalnego kandydata do wykonywania tego zawodu specjalnych umiejętności, zwłaszcza przestrzennego myślenia, zdolności technicznych oraz spostrzegawczości i kreatywności. Już w trakcie studiów konieczne jest nieustanne monitorowanie aktualnych trendów. Cenne jest też zdobywanie doświadczania, co można osiągnąć choćby działając w kołach naukowych. Architekt wnętrz musi ponadto cechować się szczególną wrażliwością estetyczną, ale też zdolnościami interpersonalnymi. Mimo pracy nad szkicownikiem, będzie musiał podejmować rozmowy z inwestorami, nierzadko też przekonywać ich do swoich pomysłów, jak również proponować nowatorskie rozwiązania. Naukę na wydziałach architektury wnętrz można podejmować na uczelniach państwowych i prywatnych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (czesne wynosi ok. 3000 zł za semestr). W trakcie nauki niezbędny jest też zakup odpowiednich przyborów, np. różnej grubości ołówków. Studiowanie architektury wnętrz na pewno jest bardzo wymagające, niemniej warte zainteresowania.

Zajęcia często prowadzone są przez praktyków, a zaangażowanie studenta może przynieść mu wiele pozytywów, z których najważniejszy to zdobycie kontaktów w branży. Możliwe jest odbycie praktyk, a jeśli przebiegną sprawnie, mogą być początkiem zawodowej przygody w zawodzie architekta wnętrz.

Close Menu